Posts Tagged ‘exhibition’

h1

Mysteriet med det forsvunnede maleriet, eller?

april 24, 2008

For folk som bor i Bergen, er Xhibition, eller æksebæsjen som vi sier lokalt, det siste tilskuddet på kjøpesenterstammen i sentrum.  Det ligger der det gamle Posthuset lå, og når kommunen for noen år siden ga tillatelse til å lage kjøpesenter av det gamle posthuset, satte de en betingelse, nemlig at det 20 meter lange maleriet «Posten skal frem» av Rolf W. Syrdahl som hang i publikumshallen skulle opp igjen.

Et 20 meter langt maleri, er en kunstskatt, og ære være kommunen for at de satte en slik betingelse, etter anmodning fra riksantikvaren.

Kjøperene, Kløver Eiendom, hadde ikke noen innsigelser til dette. Så hva er da problemet? Jo, maleriet er sporløst forsvunnet! Kommunen har sendt brev til Kløver Eiendom, og spurt hvor maleriet er, men Geir Hove og Tom Rune Pedersen i Kløver eiendom, vil ikke fortelle hvor maleriet har blitt av!

Isteden viser det seg at kommunen ikke har hatt «juridisk grunnlag» når de stilte vilkåret om at maleriet skulle opp igjen, eller bevares, og de har heller ikke krav på å få vite hvor maleriet befinner seg! 

Geir Hove, og Tom Rune Pedersen, disse to navnene bør bli like forhatte i Bergen som Carl Fredrik Seim, dersom de to nevnte herrer ikke snarest gjør rede for hvor de har gjort av det 20 meter lange maleriet! Men sannsynligvis er nok maleriet ødelagt, hvorfor ellers vegrer de seg for å fortelle hva som har skjedd med kunstverket? 

Så inntil det motsatte er bevist regner jeg finans og eiendomsskurker for å være skurker, uansett hvilke titler de smykker seg med!

Lesestoff:

Bt.no: – Maleriforsvinningen kan forbli en gåte
Bt.no: Verdifullt maleri sporløst forsvunnet
Bt.no:  Frykter at bildet har gått i bosset
Bt.no: – Sterkt beklagelig
Bt.no: Så tapte kulturen igjen – Jan H. Landro, kulturredaktør

Reklame